Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia takich potrzeb budynku jak: ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja, klimatyzacja oraz w niektórych przypadkach również oświetlenie. Wartość wyliczona w świadectwie wynika ze stałych, obiektywnych cech konstrukcyjnych i technicznych budynku.

Dokument jest ważny 10 lat lub do momentu zmiany charakterystyki energetycznej budynku (np. remont, ocieplenie ścian, wymiana okien itp.).

Jakie korzyści wynikają z posiadania świadectwa?


Uczciwe transakcje

Możliwość dokonywania w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu (za dom o lepszej charakterystyce energetycznej możemy uzyskać wyższą cenę sprzedaży niż za taki sam dom ale np. słabiej ocieplony i z gorszymi oknami)

Określone koszta eksloatacyjne

Nabywca lub najemca budynku czy lokalu jest w pełni świadomy jakich kosztów eksploatacyjnych może spodziewać się w przyszłości,

Cena adekwatna do jakości

Deweloper lub wykonawca nowego budynku ma możliwość uzyskania za realizację budowy cenę odpowiadającą wysokiej jakości budynku,

Jawna przyjazność dla środowiska

Dobra charakterystyka energetyczna budynku oznacza również, że jest on przyjazny dla środowiska, ponieważ przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, poprzez zmniejszone zużycie paliw kopalnych.

Pełna rzetelność i profesjonalizm poparty wiedzą i doświadczeniem.

Masz pytanie? Napisz do nas.

Kontakt

Nasz zespół

mgr inż. Marcin Sałaciński

Marcin Sałaciński

Właściciel

Zawodowo zajmuję się projektowaniem i wykonawstwem instalacji centralnego ogrzewania opartego na pompie ciepła jak i systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacji) oraz instalacji sanitarnych (ogrzewanie podłogowe, woda, kanalizacja) i fotowoltaiki. Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz audytów energetycznych zdobyłem na drodze studiów podyplomowych. Dnia 02.09.2010 zostałem wpisany do rejestru Ministerstwa Infrastruktury pod numerem 6928. Moje doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na zdobycie obszernej wiedzy technicznej, która jest konieczna do prawidłowego i rzetelnego sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku czy lokalu oraz instalacji pomp ciepła, które są zdecydowanie odmiennym źródłem energii w stosunku do konwencjonalnych pieców i by pracowały prawidłowo, wymagają wysoce specjalistycznego montażu.

Kontakt

dobryaudyt.pl, mgr inż. Marcin Sałaciński

Adres

87-800 Włocławek, Polska

Telefon

+48 692 799 501